Cinarizină pentru dureri articulare


S -ar putea să fie necesar să -l reciti ţi. Nu trebuie să -l da ţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au acelea tratamentul leziunilor genunchiului semne de boală ca dumne avoastră. Acestea includ orice posibile reac ţii adverse nemen ţionate în acest prospect.

Vezi pct. Ce găsi ţi în acest prospect 1. Ce este Cinarizină Laropharm şi pentru ce se utilizează 2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utiliza ţi Cinarizină Laropharm 3. Cum să utiliza ţi Cinarizină Laropharm 4.

Informații importante gama de medicamente Panadol

Reac ţii adverse posibile 5. Cum se păstrează Cinarizină Laropharm 6. Con ţinutul ambalajului şi alte informa ţii 1. Ce trebuie să ştiţi înainte să utiliza ţi Cinarizină Laropharm Nu utiliza ți Cinarizină Laropharm : - dacă sunteţi alergic la cinarizină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament enumerate la punctul 6 ; - dacă suferiţi de glaucom cu unghi închis; - dacă suferiţi de adenom de prostată; - dacă suferiţi de ileus paralitic.

osteocondroza este un remediu eficient durerea începe în articulațiile mici

Aten ţionări şi precau ţii Încetaţi utilizarea acestui medicament şi adresaţi -vă imediat medicului dumneavoastră în cazul în care manifestaţi reacţii alergice severe umflarea fe ţei, limbii sau gâtului, ameţeală, probleme de respiraţieerupţii pe piele, mâncărime. De asemenea, încetaţi utilizarea acestui medicament şi adresaţi -vă imediat medicului dumneavoastră în cazul în care ma nifestaţi simptome extrapiramidale mişcări sacadate sau lente, rigiditate musculară sau tremur, nelini ște, salivaţie excesivă, spasme sau mişcări neobişnuite ale limbii, feţei, gurii, maxilarului, gâtului sau ale ochilorînsoţite sau nu de depresie.

La pacienţii cu boală Parkinson, cinarizina se va administra doar dacă medicul dumneavoastră stabileşte că beneficiile terapeutice depăşesc riscul de agravare a bolii.

celadrin crema farmacia tei cum să consolidezi articulațiile genunchiului cu artroză

Este necesară administrarea cu prudenţă, eventual medicul va recomanda scăderea dozelorîn caz de: - insuficienţă renală sau hepatică severe, - bronhopne umopatie cronică obstructivă sau astm bronşic în antecedente. Cinarizina poate determina somnolenţă, în special la începutul tratamentului.

De aceea, se impun precauţii în cazul consumul ui de alcool etilic sau al administrării concomitente de deprimante ale sistemul nervos central SNC. La fel ca şi alte antihistaminice, cinarizina poate determina disconfort epigastric.

Prospecte Medicamente litera N

Iritaţia gastrică este diminuată dacă medicamentul este administra t după ma să. Vârstnici Pacienţii vârstnici prezintă risc de apariţie a hipotensiunii ortostatice scăderea tensiun ii arterial e datorată schimb ării bru şte a pozi ţiei corpuluiaşa cum se întâmplă când vă ridica ţi brusc din pozi ţie orizontal ă sau de pe scaun. Pacienţii vârstnici, aflaţi în tratament de lungă durată, prezintă risc de agravare sau de apariţie a simptomelor extrapiramidale mişcări sacadate sau lente, rigiditate musculară sau tremur, nelini ște, salivaţie excesivă, spasme sau mişcări n eobişnuite ale limbii, feţei, gurii, maxilarului, gâtului sau ale ochiloruneori asociate cu stări depresive, ce impun întreruperea tratamentului.

Reacţiile adverse posibile vezi pct. Cinari zină Laropharm împreună cu alte medicamente Spune ţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utiliza ţi, a ţi utilizat recent sau s -ar putea să utiliza ţi cinarizină pentru dureri articulare alte medicamente.

  1. Alte simptome comune ale migrenei sunt reprezentate de greturi si stare de voma.
  2. Entorsa de glezna definitie

Interferenţe diagnostice: cinarizina poate influenţa reactivit atea dermic ă, dacă se utilizează cu cel puţin 4 zile înainte de efectuarea testel or cutanate.

Cinarizină Laropharm împreună cu alimente, băuturi şi alcool Nu se recomandă consumul concomitent de alcool etilic în timpul tratamentului. Cinarizină Laropharm nu trebuie administ rat în timpul sarcinii decât dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiul terapeutic matern justifică riscul potenţial pentru făt. Nu există date privind excreţia cinarizinei în laptele matern; de aceea, alăptarea va fi întreruptă la femeile durere în articulația cotului mâinilor fol osesc Cinarizină Laropharm.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor Cinarizinaîn special la începutul tratamentului, poate afecta negativ capacitatea de conducere a vehiculelor şi de folosire a utilajelor. Cinarizină Laropharm con ţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v -a atenţionat c ă aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

Articulații dureroase?! Tratament natural!

Cum să utiliza ţi Cinarizină Laropharm Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavostră. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Cinarizină pentru dureri articulare recomandate: Adulţi - Tulburări labirintice: 75 mg cinarizină pe zi 3 comprimate Cinarizin ă Laropharm. Doza maximă nu trebuie să depăşească mg cinarizină 9 comprimate Cinarizină Laropharm pe zi.

Dozele pot fi administrate în mai multe prize. Se recomandă utilizarea celei mai mici doze eficace iar creşterea dozei, atunci când este necesar, să se facă progresiv.

Vârstnici Medicul dumneavoastră s -ar putea să vă prescrie o doză anchiloza spondilita mică de Cinarizină Laropharm. Pacienţi cu insuficienţă hepatică Medicul dumneavoastră s -ar putea să vă prescrie o doză mai mică de Cinar izină Laropharm.

Pacienţi cu insuficienţă renală Medicul dumneavoastră s -ar putea să vă prescrie o doză mai mică de Cinarizină Laropharm. Mod de administrar e: Se recomandă administrarea Cinarizină Laropharm după mese, cu o cantitate suficientă de apă.

Infectii si paraziti

Dacă utiliza ţi mai mult Cinarizină Laropharm decât trebuie În cazul în care aţi luat mai mult Cinarizină Laropharmadresaţi -vă medicului dumneavoastră sau medicului din camera de gardă a celui mai apropiat spital. Dacă uita ţi să utiliza ţi Cinarizină Laropharm Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă ave ţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresa ţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

Reac ţii adverse posibile Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac ţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

articulația umflată a piciorului decât pentru a trata dureri anterioare ale articulației genunchiului în timpul flexiei

Au fost raportate: - tulburări extrapiramidale: mişcări sacadate sau lente, rigiditate musculară sau tremur, nelini ște, salivaţie excesi vă, s pasme sau mişcări neobişnuite ale limbii, feţei, gurii, maxilarului, gâtului sau ale ochilor ; - depresie ; - reacţii alergice ; - somnolenţă ; - tulburări gastro -intestinale ; - cefalee ; - uscăciunea cinarizină pentru dureri articulare ; - creşteri în greutate ; - transpiraţii ; - lichen plan şi simptome asemănătoare celor de lupus ; - icter colestatic.

Raportarea reacţiilor adverse Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi -vă medicului dumneavoastră cinarizină pentru dureri articulare farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. Cum se păstrează Cinarizină L aropharm Nu lăsa ţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utiliza ţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. Nu arunca ţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.

Întreba ţi farmacistul cum să arunca ţi medicamentele pe care nu le mai folosi ţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

diagnosticul artrozei cum se tratează durere în articulația femurală a piciorului stâng

Con ţinutul ambalajului şi alte i nforma ţii Ce con ţine Cinarizină Laropharm - Substan ţa activă este cinarizina. Fiecare comprimat conţine cinarizină 25 mg. Cum arată Cinarizină Laropharm şi con ţinutul ambalajului Se prezintă sub formă de c omprimate albe, plate, de formă rotundă, cu margini teşite, cu diametrul 7 mm, având gravate : o linie median ă pe una din feţe şi trei arcuri de cerc dispuse simetric pe cealaltă faţă. L aropharm S. Laropharm S.